1. Algemene doelstelling

De organisatie (gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein) stelt zich ten doel om één keer per jaar het evenement Brilliant Business Awards; schitterend ondernemerschap in de westelijke mijnstreek in één van de gemeenten Beek, Sittard-Geleen of Stein te organiseren. Hiermee wordt beoogd om aandacht te schenken aan het ondernemen in één van voornoemde gemeenten in de breedste zin van het woord en ondernemers een podium te bieden om zich op een positieve wijze te onderscheiden.

2. Kandidaten

Ondernemingen die willen deelnemen aan de uitverkiezing, dienen als onderneming ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel, hun hoofdvestiging te hebben in Beek, Sittard-Geleen of Stein. Het begrip hoofdvestiging zal hierbij ruim worden geïnterpreteerd, zodat bijvoorbeeld ook een grotendeels zelfstandig opererende Nederlandse dochteronderneming met een buitenlandse ‘moeder’ of een zelfstandige ondernemer, die als franchisenemer van een formule opereert, hiertoe gerekend kunnen worden. Kandidaat-bedrijven leveren een bijdrage aan de bedrijvigheid als een bron van werkgelegenheid en welvaart in de gemeente Beek, Sittard-Geleen of Stein.

3. Thema

Er zijn drie prijscategorieën binnen het evenement Brilliant Business Awards; schitterend ondernemerschap in de westelijke mijnstreek te weten: “diamant”, “parel” en “robijn”. Elke prijscategorie is bedoeld voor een specifieke doelgroep. Een omschrijving van deze doelgroep en de daarbij behorende criteria staan beschreven op de website: www.brilliantbusiness.nl.

4. Onderscheidingen

De titels “diamant”, “parel” of “robijn” wordt in 2019 toegekend aan de ondernemer die in de desbetreffende prijscategorie door de vakjury met zijn/haar onderneming als beste wordt beoordeeld aan de hand van de bij de desbetreffende prijscategorie behorende criteria.

5. Aanmelding

Ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven onder punt 2 van dit reglement, kunnen zichzelf aanmelden als kandidaat. Daarnaast konden ondernemingen door anderen (bijvoorbeeld een ondernemersvereniging) worden voorgedragen. Kandidaatstelling gebeurt door invulling van het aanmeldformulier op de website.

6. Vertrouwelijk

Alle van en over de kandidaat-bedrijven verkregen informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

7. Voorwaarden aanmelden nieuwbrief

a) Bij aanmelding voor de nieuwsbrief heeft de organisatie van de Brilliant Business Awards toestemming om maximaal één maal per maand een nieuwsbrief te sturen.

b) De organisatie van de Brilliant Business Awards gebruikt het e-mailadres alleen voor het verzenden van de nieuwsbrief. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

c) Uitschrijven kan op ieder gewenst moment door de organisatie van Brilliant Business Awards een e-mail te sturen.

8.  Bekendmaking:
De namen van de genomineerde bedrijven worden in de media bekend gemaakt. De namen van de bedrijven die zich kandidaat hebben gesteld, doch niet tot de genomineerden behoren, worden niet bekend gemaakt.

9. Vakjury

De uitverkiezing van de prijs in één van de drie prijscategorieën (“diamant”, “parel” of “robijn”) geschiedt door een vakjury, die uit tenminste 3 personen zal bestaan. De vakjury bepaalt zelf haar werkwijze en welke informatie men denkt nodig te hebben; in overleg met de organisatie wordt vastgesteld hoe de informatie verkregen wordt. Tegen beslissingen van de vakjury tot de uitverkiezing in één van de drie prijscategorieën is geen beroep mogelijk noch kan hierover worden gecorrespondeerd.

10. Rechten

De uitverkiezing tot de prijs in één van de drie prijscategorieën geeft aan de desbetreffende onderneming het recht om deze titel gedurende één jaar te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.

11. Onvoorzien

In alle situaties, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

TOP