Privacyverklaring

Bij het gebruik van deze website is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. De Brillant Business Awards vindt de bescherming van uw persoonsgegevens een belangrijke zaak en gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel.

U heeft er recht op dat de Brilliant Business Awards zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en voorheen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en andere specifieke wetgeving, zoals de Uitvoeringswet AVG, Wet Basisregistratie Personen, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van onze diensten, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, via e-mail of telefonisch.

Denk aan:

  • naam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Waarom is dat nodig?

De Brilliant Business Awards heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

  • Verzenden van een nieuwsbrief
  • Om u te kunnen laten meedoen met onze nominatieprocedure
  • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we gegevens bewaren

Brilliant Business Awards bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen

Brilliant Business Awards zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid van uw gegevens. Brilliant Business Awards blijft in de meeste gevallen zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Kinderen

Brilliant Business Awards heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen door een mail te sturen naar info@brilliantbusiness.nl.

Uw websitebezoek

Brilliant Business Awards gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

TOP